Föreningen har fastighetsförsäkring via Brandkontoret.

(se bif kopia)

Medlemmarna ser själva till att ha en Bostadsrättsförsäkring.

Hyresgästerna ser själva till att ha en Hemförsäkring.

 

                                                                                                                              Tillbaka