Boende & gästparkering.

 

När det gäller gästparkeringen så finns det 3 st platser för besökande.

De är de 3 platserna från vänster med nummer 9036, 9037 och 9038.

Dessa är endast avsedda för boendes gäster – korttidsparkering.

Vi har valt att märka ut även dessa med att de är förhyrda.

Detta för att hålla obehöriga borta från vår parkering.

Behöver Du plats till Dig själv eller en ofta återkommande gäst så ber vi Dig kontakta styrelsen.

Parkering utanför husen, på gräsmattor ej är tillåten.

Självklart får Du parkera utanför Din port för i och urlastning.

 

                                                                                                                    Tillbaka